İNTERMODAL TAŞINMALAR

"SI-TRANS" şirketler grubu, varış yerlerine en kısa süre içerisinde intermodal taşınmaları gerçekleştiren uluslararası nakliye holdingidir.

İntermodal taşıma grubu, "SI-TRANS" holdinginin ulaştırma servisinin ana gruplarindan biridir. Çünkü faaliyetinde tüm bölümlerin güçlerini birleştirir. İntermodal taşıma grubu, yüklerin ulaştırılma aşmasında birkaç taşıt çeşitleriyle, yük sahibinin katılımı olmadan taşıtın bir çeşidinden başka bir çeşidine aktarılma islemlerini koordine eder.

Kapsamlı faaliyet olan intermodal taşımalar,kapsamli bilgi sahibi olan personel tarafından yürütülür.

İntermodal taşımaların sisteminin çalışmasını,

  • planlama grubu;
  • haber grubu;
  • kontrol grubu sağlar.

İntermodal taşıma servisinin tüm görevlilerinin yüksek profesyonellikleri sayesinde yük sahibi yük teslimatının miktarından bağımsız olarak vaktinde gerçekleştirileceğinden her zaman emin olabilirler.

+7 (495) 981 85 85
 
SEO by Artio