KARIŞIK YÜKLERİN SORUMLU SAKLANMALARI

“SI-TRANS" taşıma holdinginin hizmetlerinin bir parcasida, karışık yüklerin uluslararası taşınmasi hizmetidir.

Karışık yüklerin uluslararası taşınmalarının organizesi, birkaç aşamadan olusur. Bu aşamalar arasında ilişkiler, taşıma şirketinin olumlu sonuçlar vermesini sağlar. Bu aşamalardan biri, yüklerin sorumlu saklanmalarıdır.

Yüklerin göndericiden alıcıya ulaştırılmalarında kural olarak mallardan ara aşamalarda partiler oluşturulurlar. Bunun için de belirli zaman gerekirir. Bu sorun, özellikle ulaştırılmanın bir çeşidi olarak oto nakliyatının kullanıldığı hallerde karışık yüklerin uluslararası taşınmalarında ciddi bir sorundur. Modern rekabetin koşullarında özellikle yüklerin başka bir ülkede depolandığı hallerde yük sahipleri için uzmanların büyük sayıları ve pahalı depo teknikleri sıkça avantajlı değildir.. Bu sebeple yük sahipleri için böyle ana olmayan görevlerin ihtisas olarak yüklerin sorumlu saklanmaları yapan yabancı örgütlere verilmeleri uygun olur.. Bu gibi durumlarda "SI-TRANS" holdinginin görevlilerinin ciddi teknik kurallari ve büyük tecrubeleri, karışık yüklerin taşınmasini en aktif bir şekilde yapilmasini saglar.

Yüklerin sorumlu saklanmaları anlaşmalarının imzalanmalarında “SI-TRANS" müşterilere yükleme ve boşaltma gibi depolama hizmetlerini önerir. Karışık yüklerin taşınmalarında konsolide depolarının hizmetine

  • yüklerin yeniden ambalajlanmaları ve takımların oluşturulmaları,
  • yüklerin yeniden ambalajlanmaları ve takımların oluşturulmaları,
  • ihraç belgelerinin işletiilmesi

girer.

Hizmetlerin karsamina de yüklerin gümrük işletilmelerinde yardım ve karışık yüklerin kapıdan kapıya ulaştırılmaları dahil edilebilir.

“SI-TRANS" taşıma holdinginin konsolide depolarında sorumlu saklanmanın avantajları arasında da "SI-TRANS" holdinginin hem Asya hem de Avrupa’da çok depolarının avantajlı bulunmaları, modern donatımların ve teknik araçlarının olmaları, karışık yüklerin operatif konsolide edilmeleri yer alir.

Yükunuzun sağlamliligini garanti ederiz.

İşbirliğimizin sonuç alıcı olacağından eminiz.

+7 (495) 981 85 85
 
SEO by Artio